لیست قیمت اجاره خودرو شرکت دانا تشریفات انصار

-بابت در اختیار داخل تهران حداقل زمان، ۱۰ ساعت می باشد و در صورت استفاده میهمانان کمتر از ۱۰ ساعت مبلغ ۱۰ ساعت منظور می گردد.

-مبلغ شارژ بابت یک مسیر فرودگاه می باشد و در صورت وجود مستقبل و یا هر میهمانی در مسیر دوم (رفت یا برگشت) مبلغ ۵۰% قیمت فرودگاه منظور می گردد.

– قیمت های خارج از تهران فوق، بابت میانگین روزی ۲۵۰ کیلومتر می باشد و در غیر این صورت بابت هر ۳۰۰ کیلومتر ۱ روز اضافی به مبلغ فاکتور، اضافه می گردد که قابل احتساب به صورت تقریبی قبل از ارائه سرویس می باشد.

-تمامی مبالغ فوق، بابت ۵ روز سرویس و کمتر می باشند و درصورت سفارش بالاتر شرکت تاسقف ۵% و بالای ۱۰ روز بودن سرویس ها ۱۰% تخفیف برای مشتریان محترم در نظر می گیرد.

-در صورت احتیاج، پکیج پذیرایی میان وعده، آب معدنی و آبمیوه ۱ نفره بابت پذیرایی میهمانان سرو می شود.

-جهت رزرو کردن خودرو ۳۰% مبلغ فاکتور دریافت می گردد که درصورت منحل شدن سرویس، وجه مورد نظر استرداد نمی گردد.